ท่องก่อนออกเดินทาง คาถาแคล้วคลาดปลอดภัย

ท่องก่อนออกเดินทาง คาถาแคล้วคลาดปลอดภัย

การทางแคล้วคลาดนั้นบางทีเราไม่ประมาทก็ช่วยได้เยอะ แต่อุบัติมันก็ยังมีเปอร์เซ็นเกิดได้ ..

อย่างที่คำเขาว่าถ้าเราไม่ชนเขา เขาก็อาจจะชนเราได้หรืออาจจะเกิดอย่างอื่นได้ ดวงชะตาของแต่ละคน..

ต่างกันแม้บางทีเราจะระวังมากแค่ไหนเพราะเวรกรรมมันก็อาจจะหนีเรื่องเจ็บปวดไม่พ้น การสวด .

คาถาแคล้วคลาดปลอดภัย อาจจะช่วยได้ อย่างน้อยก็ทำให้มีสติมากขึ้น

มีพระคุ้มภัยคาถานี้เป็นของหลวงปู่ทวดสวดกันนะก่อนออกเดินทาง.

เพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยในทุกที่ที่ไป อยากให้ทุกคนได้สวดบทนี้.

มะติ ยาเต มะเต ยาติ มาเต ถินา นะนา ถิเต มะนา เนสา มะสา เนนา มะสา จะติ มะติ .

จะสา มะติยาโน มะโนยาติ มะโนติตัง มะตังติโน มะตังปาลัง มะลังปาตัง มะลังจะติ มะติจะลัง.

ใช้ภาวนาก่อนออกเดินทางไกลจะช่วยให้ปลอดภัยและสำเร็จในจุดมุ่งหมายปลายทาง (ท่อง 3 จบ)

“อิติปิโส ภควา ยาตรายามดี วันนี้ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ”

แล้วขอพรพระให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ…

คาถาแคล้วคลาดปลอดภัย

นอกจากบทสวดข้างต้นแล้วก็ยังมีคาถาแคล้วคลาดอื่น ๆ อีกเยอะเลยด้วยนะ ..

จะสวดทุกคาถาหรือจะเลือกสวดแบบสั้น ๆ เฉพาะคาถาใดก็ได้เหมือนกันมาดูว่ามีอะไรบ้างเราได้รวม 10 คาถาในการขับขี่รถ ..

เพื่อแคล้วคลาดปลอดภัยไว้ให้แล้วดังนี้

••คาถาที่ 1 คาถาขับรถปลอดภัย••

ตั้งนะโม 3 จบก่อนแล้วค่อยสวดคาถา

“เมตตัญ จะ สัพพะโล กัสสะมิง มานะ สัมภาวะเย อัปปะริมานัง”

พึงเจริญเมตตาจิตอันกว้างใหญ่ อันหาขอบเขตมิได้ อันไม่มีเวรไม่มีภัย ไปในสัตว์โลกทั้งสิ้น ..

ทั้งในทิศเบื้องบนในทิศเบื้องต่ำและในทิศขวาง บทคาถาของหลวงพ่อจรัญ..

••คาถาที่ 2 คาถาเดินทางไกล••

ให้ตั้งสติเป็นสมาธิแล้วสวดก่อนเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางไกลๆ..

“มะติ ยาเต มะเต ยาติ มาเต ถินา นะนา ถิเต มะนา เนสา มะสา เนนา มะสา จะติ มะติ จะสา มะติยาใน

มะโนยาติ มะโนติตัง มะตังติโน มะตังปาลัง มะลังปาตัง มะลังจะติมะติจะลัง”

••คาถาที่ 3 คาถาเดินทางปลอดภัย ไร้อุปสรรค••

“สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะ อะ อุ”..

••คาถาที่ 4 คาถาเดินทางปลอดภัย มีสติ ไม่หลับใน••

“พุทโธ ระเบิดเปิดทาง อะระหัง สุคะโต นะโมพุทธายะ”..

••คาถาที่ 5 คาถายามคับขัน••

ใช้สวดยามตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน อัตราย มีผู้ไม่ประสงค์ดีที่มองไม่เห็นคอยจ้องเล่นงานอยู่

“พุทโธเมสะระนัง เลนัง ตาณังชีวิตัง ปะริยันตะ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ นะปิดหู โมปิดตา พุทมิเห็น ธาดลซ่อนไว้ ยะ หายไป”

••คาถาที่ 6 คาถาอัญเชิญพระเครื่อง••

ใช้สวดกับพระเครื่องที่นับถือบูชาของคุณก่อนออกจากบ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคลและคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย..

“พุทธัง อาราธนานัง รักษา ธัมมัง สังฆัง อาราธนานัง รักษา”…

••คาถาที่ 7 คาถาเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย••

“อิติปิโส ภะคะวา ยาตรายามดี วันนี้ชัยศรี สวัสดีลโภ นะโมพุทธายะ อิติปิโส ภะคะวา ยาตรายามดี(วันที่เดินทาง)

ชัยศรีสวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ อิติปิโส ภะคะวา ยาตรายามดี พระ(วันที่เดินทาง)..

ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ ขอให้ข้าพเจ้า(และคณะ)เดินทางโดยปลอดภัย ..

ราศจากเหตุเภทภัยทั้งหลายทั้งปวง ทั้งยานพาหนะ(รถ เรือ เครื่องบิน และอื่นๆ)และตัวข้าพเจ้า (และคณะ) เองด้วยเทอญ”..

••คาถาที่ 8 คาถารอดพ้นอัตราย••

ใช้สวดเมื่อพบเจอสถานการณ์คับขัน อัตราย ได้แก่ มีคนสะกดรอยตาม ถูกปองร้าย จะทำให้รอดพ้นภัยเหล่านั้นได้ เป็นต้น..

นะรา นะระ หิตังเทวัง นะระเทเรหิปูชิตัง นะรานัง กะมะปังเกหิ นะมามิสุคะตังชินัง…

••คาถาที่ 9 คาถาป้องกันภัยพิบัติ••

ใช้สวดก่อนเดินทางหรือทำกิจการใดๆ ที่อาจเกิดอัตรายได้..

“ระตะนัตตะ ยังปุเชมิ คุณะวันตา นะราปิจะ เตโสตตะมา นุภาเวนะ ปุญญานิ ปะกะตานิเม”..

••คาถาที่ 10 คาถาแคล้วคลาด••

ให้สวดคาถานี้ 3 จบก่อนเดินทางหรือขับรถ

พุทธาอะนุนามะริยาสุขังเขยเย พุทธาอะนินาสุหะลาลิสังเขยเย พุทธาริโยเคมะกุลักขะกัปปะเก

วันทามิเตสุระนะรักกะเมสะเม”

การเดินทางทุกเส้นขอให้ทุกท่านปลอดภัย และอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนน อ ย่ า ป ระ ม า ท

ในการใช้ชีวิตควรเลือกทางที่ดีต่อชีวิตของตัวเองไว้ก่อน ไม่ต้องเร่งรีบจนเกินไปก็ได้เพราะว่า อุ บั ติ เ ห ตุ

ส่วนมากมักจะเกิดมาจากความประมาทของคนเองทั้งนั้น และพอเรามีสติดี ไม่ประมาทแล้วก็ใช้คาถาอธิฐานจิตเข้าไปช่วยอีกแรง…

ท่องไว้ไม่เสียหลาย เพื่อความสบายใจ ก่อนเดินทาง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *