ท่านนี้เอง “ท่านผู้หญิงสง่า” พระพี่เลี้ยง ผู้ร้องเพลงกล่อม”สมเด็จพระเทพฯ”บรรทมทุกคืน

***สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระจริยวัตรที่เรียบง่ายและพระองค์ก็ทรงมีความกตัญญูเป็นอย่างมาก พระองค์ทรงมีพระอภิบาลที่ถวายการดูแลพระองค์ตั้งแต่ครั้งพระเยาว์ นั่นก็คือ ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ ผู้ร้องเพลงกล่อมบรรทมทุกคืน***

ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ คุณข้าหลวงและพระอภิบาลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2460 เป็นธิดาของนายผ่อง กับนางผิน วัฒนะศุกร

เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนผดุงดรุณี โรงเรียนราชินีโรงเรียน เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนฝึกหัดครู เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และเรียนพยาบาลที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อ สำเร็จการศึกษา

ได้เข้าทำงานเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ สมรสกับนายอำนวย อิงคุลานนท์ ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย มีบุตรธิดา 2 คน คือ พลเอกศุภชัย อิงคุลานนท์ อดีตรองสมุหราชองครักษ์ นางอรพินท์ จันทรโคลิกา

ระหว่างนั้น หม่อมหลวงเกษตร สนิทวงศ์ แพทย์ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้นำเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นคุณข้าหลวง

พระอภิบาลในสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ซึ่งท่านผู้หญิงสง่า ได้ปฏิบัติงานสนองเบื้องพระยุคลบาทอย่างดียิ่งตลอดมา จนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด

ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น 4

ท่านผู้หญิงสง่า ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคปอดอักเสบ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 สิริอายุ 97 ปีเศษ ต่อมาวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 สมเด็จพระเทพฯ ได้เสด็จพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

ท่านผู้หญิงสง่า ที่วัดเทพศิรินทราวาส

ทั้งนี้ได้มีการจัดพิมพ์หนังสือขึ้นในงานพระราชทานเพลิงท่านผู้หญิงสง่า โดยเนื้อหาภายในประกอบด้วย ประวัติ และภาพประทับใจ ความผูกพัน ระหว่าง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับท่านผู้หญิงสง่าฯ

พระพี่เลี้ยงของพระองค์ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบัน และยังมีคำไว้อาลัยของบุคคลใกล้ชิด ในท้ายเล่มยังมี เรื่องราวเกี่ยวกับเพลงกล่อมพระบรรทม ที่ท่านได้ใช้ขับกล่อมสมเด็จพระเทพฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *