เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 13,800 บาท

เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 13,800 บาท

••• กรมที่ดิน••• รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ (ไม่ต้องผ่านภาค ก.) สมัครทางเน็ต วันที่ 5 – 18 มี.ค. 62

จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ และถุงงานเทคนิคทั่วไป**

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรค์พนักงานราชการ**

และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ..

เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ..

และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ..

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 43 อัตรา ..

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และอัตราว่าง..

•••กลุ่มงานบริการ•••

(1) ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล จำนวน 25 อัตรา

(2) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 12 อัตรา

(3) ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสารที่ดิน จำนวน 5 อัตรากลุ่มงานเทคนิคทั่วไป..

(4) ตำแหน่งพนักงานซ่อมเครื่องจักรกล จำนวน 1 อัตรา2.ระยะเวลาการจ้าง และสิทธิประโยชน์…

กำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563 และอาจต่อสัญญาได้อีกโดยพนักงานราชการจะได้รับสิทธิประโยชน์..

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 3.

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ทั้งนี้ ..

กรมที่ดินจะดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ก่อนและเมื่อผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ..

ครั้งที่ 1 ตามเกณฑ์การตัดสินในข้อ 10 แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

นับเป็นโอกาสดีดีที่จะได้เข้าทำงานกับกรมที่ดิน ยังไงเพื่อนคนไหนว่างงานอยู่ลองสอบถามไฟยัง กรมที่ดินดูนะครับ..

ขอขอบคุณที่มา… ข่าวเปิดสอบราชการเเละเเนวข้อสอบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *