ทำนายดวงเมืองฯ ชี้ จะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินเดื อดอีกครั้ง

ทำนายดวงเมืองฯ ชี้ จะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินเดื อดอีกครั้ง

•••พระครูอมรธรรมทัต••• เจ้าอาวาสวัดพันอ้น ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พระสงฆ์ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดแห่งนักทำนายชะตาบ้านเมืองเชียงใหม่ ที่จะทำนายเตือนภัยในทุกๆ ปี…

และแม่นยำมามาก แต่ปีนี้ใช้การเขียนเป็นข้อความเตือนภัยผ่านสื่อมวลชน ไปถึงผู้คนที่เกี่ยวข้องในชะตาฟ้าดินของบ้านเมือง ซึ่งในครั้งนี้ไม่เฉพาะเชียงใหม่ แต่ขยายไปทั่วประเทศ…

รวมถึงประเทศที่อยู่บนโลกนี้ทั้งนี้ พระครูอมรธรรมทัต เจ้าอาวาสวัดพันอ้น ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เลขานุการศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงใหม่ …

ได้เขียนฝากข้อความเตือนถึงสถานการณ์บ้านเมืองในปี พ.ศ.2562 เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 5 เมษายน ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ไปจนถึงวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 ปีนี้ …

ดาวจันทร์ (2) ธาตุดินตกภิงคะ ดาวพฤหัสบดี (5) ธาตุดินตามร ณะ ธาตุดินเสี ยทั้งคู่ สภาพอากาศจะแห้งแล้ง ภัยแล้งจะคุกคามหนัก เกษตรกรจะเดื ดร้ อน จะเกิดแผ่นดินไหว …

ดินยุบตัว แผ่นดินทรุดตัว สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นในทั่วทุกมุมโลกอย่างเช่น ประเทศฝรั่งเศส กรีซ ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง จีน พม่า เป็นต้น..

ส่วนประเทศไทยก็มีผลกระทบไม่น้อยเหมือนกัน จังหวัดที่เกิดความเสียงสูงเช่น จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ กำแพงเพชร แพร่ เชียงราย พะเยา ลำปาง แม่ฮ่องสอน ..

จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน อำเภอที่จะได้รับผลกระทบเช่นอำเภอเมือง สะเมิง สารภี ไชยปราการ ฝาง แม่อาย และแม่แจ่ม..

ดาวอังคาร (3) ธาตุลม ตกปุ่ติ ปีนี้อากาศแ ห้งเเลัง สภาพอากาศจะร้อนจัด ก่อให้เกิดลมพา ยุพัดอย่างรุ นแ รง ต้นไม้หักโค่น บ้านเรือ นพั งเสีย ห าย ดินโคลนถ ล่ม.

ปีที่แล้วแต่ละประเทศประสบอุทกภัย แต่ปีนี้แต่ละประเทศจะประสบวาตภัยลมพายุจะสร้างความเสี ยหา ย แก่ชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก..

การเงิน (2) ขาดสภาพคล่อง คนไม่กล้าลงทุน เพราะลงทุนไปแล้วมีความเสี่ยงต่อการขา ดทุน การค้าขายจะฝืดเคือง เศรษฐกิจจะชะลอตัว

ยอดการขายจะลดลงอันเนื่องจากกำลังซื้อของประชาชนลดลง ผู้ประกอบการบางรายต้องปิดตัวลงเพราะทนต่อการขาดทุนต่อเนื่องไม่ไหว เศรษฐกิจตกต่ำประชาชนจะเดื .อ.ด .ร้อน

สถานการณ์โลก จะเกิดความขั ดแ ย้งเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศผู้นำของโลก เช่น สหรัฐอเมริกา กับประเทศจีน (ดาวอาทิตย์ 1 ปะทะ ดาวอังคาร 3 คู่ศัตรู) ต่างแสดงศักยภาพการเป็นผู้นำเบอร์ 1 ของโลก

สถานการณ์บ้านเมืองในประเทศไทย จะเกิดเหตุการณ์แผ่นดิ นเดื อ.ด .แผ่นดิ.นจะร้อ.นระอุลุกเป็นไ ..ฟขึ้นอีกคำรบหนึ่ง ควา .มขั ดแ.ย้งของนักการเมือง รวมทั้งประชาชนที่เห็นต่างจะลุกขึ้นมาป ระท้ วง

ก่อการจลาจลและเป็นช่องทางให้ทหาร (ดาว3) ออกมาเคลื่อ นไหวสร้างอิท ธิพ ลอีกครั้งหนึ่ง สรุปคือบ้านเมืองจะวุ่น วา ยอีก

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ศาสนสถานจะถูกทำลาย เช่น ศาลหลักเมือง อนุสาวรีย์ วัดโบสถ์มัสยิด สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจะถูกทำล ายจากผู้ไม่หวังดี

นักบวชพระภิกษุสงฆ์ที่มีชื่อเสียงจะมร ณภาพมากกว่าทุกปี ศีลธรรมจะเ สื่อม ลง (ดาว 5 ตกม ร ณะ) ผู้คนจะเห็นแก่ตัว คิดถึงประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม

ประเภทเอาดีใส่ตัว โยนความชั่วใส่ผู้อื่น กิเลสตั ณห าความอยาก (ดาว 6 อยู่อธิบดี) ผู้คนจะถูกกิเลสตัณหาความทะยานอยากเข้าครอบงำ ทำให้คนผิดศีลผิดธรรม ก่อคดีส ะเทื อนขวั ญเพิ่มมากขึ้น

คนที่เกิดวันจันทร์ วันพฤหัสบดี และวันอังคารต้องระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ จิตใจฟุ้งซ่านขาดสมาธิ เจ็ บป่ วย มีอุ บัติ เหตุ หน้าที่การงานติดขัดมีปัญหาและอุปสรรค

คนเกิดวันจันทร์ทีมี่อายุย่าง 23-27-30-34-37-41-44-48-51-55-5862-65-69-72 ต้องระมัดระวังให้มาก คนเกิดวันอังคารที่มีอายุย่าง 21-2428-31-35-38-42-45-49-52-56-59-63-66-70

ต้องระมัดระวังไม่ควรประมาท คนเกิดวันพฤหัสบดีที่มีอายุย่าง 23-26-30-33-37-40-44-47-51-54-58-61-65-68-72 ต้องระมัดระวังให้มาก

ควรหมั่นทำบุญตักบาตรถวายสังฆทาน ไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนทุกคน และควรไหว้พระสวดมนต์วัดรากวัดยอดของตนเองเสริมดวงชาตาเพื่อให้แคล้วคลาดปลอดภัย

และผ่อนหนักให้เป็นเบา สำหรับพระครูอมรธรรมทัต เจ้าอาวาสวัดพันอ้น เชียงใหม่ ในทุกๆ ปีจะออกมาทำนายชะตาบ้านเมือง ซึ่งแต่เดิมก็ทักทำนายเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่

ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง และแทบจะ 100 เปอร์เซ็นต์จะเป็นไปตามคำทาย แต่ในปีนี้ปรากฏว่า พระครูธรรมทัต ไม่ยอมพูด แต่เขียนพิมพ์เอกสารแจกให้และขอไม่ให้ถาม

แต่ให้อ่านจากแผ่นเอกสารที่แจกให้โดยใช้นามแฝงว่า...มหาภูติพันอ้น…

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *